_____________________________________________________________________________________________________________

Elektroakupunktúra podľa Dr. Volla

EAV

Práca Dr. Volla bola vyznamenaná ocenením „ZLATÝ KRÍŽ“ za zásluhy o rozvoj medicíny. Významným ocenením je ďakovná listina od pápeža Jána Pavla II „ZA ZÁSLUHY O ROZVOJ ĽUDSTVA“ , ktorého Dr. Volla touto metódou vyšetroval a liečil.

Rozširuje efektívne možnosti diagnostiky a terapie hlvane v oblasti chronických ochorení, alergií, dermatologických ochorení ale aj onkologických ochorení. Liečba je vysoko individuálna pre každého jedinca, pre jeho energetické systémy.

  • EAV je screeningový elektornický systém merajúci elektrické hodnoty na akupunktúrnych bodoch.
  • Poskytuje presné informácie o funkčnom stave celého organizmu.
  • Piliérom metódy je kybernetika, softvér, vyhodnocujúci namerané hodnoty, diagnostiku a testovanie.
  • Po určení diagnózy nastupuje vyhľadanie vhodného koherentného systému, ktorým dosiahneme ideálne hodnoty vo vyšetrovanom systéme akupunktúrnych bodov.