Guna injekcie

Prípravky Guna medical devices (zdravotnícky prostriedok-injekcie) reprezentujú novú a vysoko inovatívnu terapiu bolesti pomocou fyziologickej regulačnej medicíny. Účinkujú komplexne na bolesti pohybového aparátu, zlepšujú pohyblivosť svalov, kĺbov a chrbtice. Zmierňujú poškodenie spôsobené starnutím, nesprávnym držaním tela, spôsobené sprievodnými chronickými ochoreniami, poraneniami a úrazmi. Nemajú množstvo nežiadúcich účinkov ako pri aplikácii kortikoidných preparátov.

Obsahujú:

  • kolagén, ktorý pôsobí proti ochabnutosti spojivového tkaniva
  • látky rastlinného pôvodu, ktoré napomáhajú transportu kolagénu do cieľového tkaniva

Guna injekcie sú aplikované lekárom po dôkladnom vyšetrení a zvážení indikácie.