Kraniosakrálna terapia

Kraniosakrálna terapia je jemná manuálna metóda diagnostiky a liečby celého tela, ktorá môže mať pozitívny vplyv skoro na každý telesný systém. Vychádza z predpokladu rytmického pulzujúceho pohybu v celom tele, ktorý je generovaný pulzáciou mozgovo-miechovej tekutiny. Názov pochádza z latinských slov cranium - lebka, os sacrum - krížová kosť.

Terapeut pracuje pomocou svojich rúk, ktoré prikladá na telo pacienta v špecifických pozíciách. Sleduje tak voľnosť pohybov v systéme, rytmus pulzov mozgovomiechového moku cez mozgové obaly a kosti. Umožňuje jemným tlakom na kosti a tkanivá najjemnejšie vyváženie pohyblivosti jednotlivých kostí lebky a navodzuje uvoľnenie mozgových a miechových blán. Terapia je na rozdiel od niektorých manuálnych terapií veľmi jemná, pomalá a opatrná. Výsledkom je vyladenie vnútorného prostredia a uvoľnenie štruktúr súvisiacich s nervovým systémom. Terapia môže priniesť hlboké fyzické a emocionálne uvoľnenie a súčasne aktivizuje samoozdravné procesy organizmu.

Možnosti použitia u pacientov :

  • pri chronických bolestiach hlavy, chrbta
  • po operácii a poraneniach ako doplnok rehabilitačného programu
  • dysfunkcii sánky (temporomandibulárneho kĺbu), tinitus
  • DMO, autizmus
  • poruchy učenia, slabá koncentrácia, ADHD
  • pri strese, psychosomatických ťažkostiach

Zahŕňa bio-psycho-sociálny model prístupu k človeku a jeho ochoreniu. Podporuje pacienta na využitie vlastných vnútorných zdrojov pri terapii.

U nás môžete využiť kraniosakrálnu terapiu pre deti aj dospelých.