Metóda podľa Ľ. Mojžíšovej

Táto metóda sa zaoberá terapiou niektorých druhov funkčnej ženskej sterility a s úspechom sa používa aj u pacientov s bolesťami hlavy a chrbtice. Spočíva v kombinácii cvičenia, mobilizácii rebier, uvoľnení blokád driekovej chrbtice a SI kĺbuuvoľnení svalov panvového dna (per rectum). Mojžišovej metóda je založená na princípoch reflexných vzťahov medzi chrbticou a vnútornými orgánmi. Keď dôjde k zvýšenému napätiu v pohybovom systéme, môže dochádzať aj k zvýšenému napätiu v príslušných orgánoch, napríklad v malej panve. Tieto orgány majú neskôr zhoršenú funkciu, čo vedie k ďalším problémom.

Súčasťou metódy je systém aktívneho cvičenia. Cvičenie pomáha posilniť svaly hlbokého stabilizačného systému chrbtice, panvového dna, brušného a chrbtového svalstva. Mobilizáciami a cvičením dochádza postupne k obnoveniu normálneho napätia svalstva a k odstráneniu funkčných porúch, k normálnemu nastaveniu kĺbov a chrbtice a k svalovej rovnováhe. Orgánové systémy môžu následne lepšie fungovať.

Metóda sa využíva pri problémoch:

  • gynekologických (sterilita, infertilita, dysmenorhea, dyspareunia)
  • ortopedických (skoliózy, pelvialgia, coccygodynia - bolestivá kostrč)
  • urologických (retencia moču, inkontinencia)
  • obstipácia (zápcha) a iné