Myoskeletálna medicína

Myoskeletálna alebo manuálna medicína sa zaoberá diagnostikou a terapiou porúch funkcie chrbtice a kĺbov. Pomocou palpačných vyšetrovacích postupov dokáže odhaliť poruchy pohyblivosti v jednotlivých kĺboch a patologické zmeny vo svaloch. Posudzuje správnu funkciu chrbtice a reflexné zmeny, ktoré vznikajú pri poruche.

V myoskeletálnej medicíne pacienta hodnotíme komplexne, tzn. nehodnotíme len jednotlivé telesné časti, ale telo ako funkčný celok. Príčiny porúch hľadáme nielen v pohybovej sústave, ale tiež v súvislosti s internými, neurologickými a inými ochoreniami.

Pomocou mäkkých, mobilizačných a manipulačných techník je možné blokády v kĺboch uvoľniť, a tak bolesť odstrániť alebo znížiť jej intenzitu. V rámci terapie kladieme dôraz na odstránenie faktorov vzniku porúch vyrovnaním svalovej dysbalancie, korekciou postúry, edukáciu v rámci telesného cvičenia a celkovej telesnej a duševnej hygieny.