Pohybová liečba

Pohybová terapia patrí k základom našej liečby. Kvalitným pohybom môžeme zlepšiť väčšinu našich zdravotných ťažkostí.
Neexistuje porucha v tele, ktorej by správne vedený pobyh alebo poloha nepomohla. Spolu s Vami sa snažíme zlepšiť Váš pohyb a nájsť ten správny plán "šitý na mieru" práve pre Vás. U nás ste aktívne zapojení do procesu, učíte sa čo môžete urobiť pre seba Vy sami so svojou vlastnou silou. Cez zlepšenie vnímania svojho tela zdokonalujete a vylaďujete pohyb, aby bol plynulý, ľahký, pružný a zároveň silný. 
Pohybovú terapiu
využívame pri všetkých druhoch ochorení pohybového aparátu, či sú spôsobené úrazom, degeneratívnymi zmenami alebo nesprávnymi pohybovými návykmi.